Tỷ lệ % lợi nhuận của Expert Option thay đổi như thế nào?

Chào các bạn. Vừa qua mình có nhận đươc nhiều phản hồi về vấn đề tỉ lệ % lợi nhuận của Expert Option thay đổi theo từng tài khoản.

Dưới đây là hình ảnh do một bạn cung cấp và hình là chụp tài khoản của mình.

Như 2 hình trên các bạn có thể thấy trên tài khoản của mình GBP/USD (OTC) % lợi nhuận là 83% nhưng trên tài khoản của bạn ý chỉ là 17%.

Sau vấn đề này mình đã trao đổi với hỗ trợ bên expert Option thì nhận được câu trả lời như sau.

Cụ thể là “Tỷ lệ thanh toán là một giá trị động phụ thuộc vào nhiều tham số, chẳng hạn như biến động của thị trường, khối lượng giao dịch, tỷ lệ các lựa chọn Gọi và Đặt và khác. Tham số này có thể thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào các điều kiện này.

Tỷ lệ thanh toán được trình bày trên nền tảng giao dịch có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bạn có thể tiếp tục giao dịch hoặc đợi cho đến khi tình hình trên thị trường thay đổi và tỷ lệ trả tăng.

Như vậy là Tỷ lệ % lợi nhuận của Expert Option trên mỗi tài khoản khác nhau là khác nhau.

 

4 Comments

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *