Chính Sách Thanh Toán của Expert Option

Chính Sách Thanh Toán 1.1. Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sự cân bằng trong Tài khoản của Khách hàng ở bất kỳ thời điểm cụ thể nào. 1.2. Công ty bắt đầu có trách nhiệm kể từ thời điểm có báo cáo đầu tiên khoản về khoản tiền gửi của Khách hàng được ghi …

Điều Khoản Và Điều Kiện khi tham giam Expert Option

Bản hợp đồng khách hàng này – cùng với bất kỳ tài liệu đi kèm nào, đôi khi sẽ được sửa đổi (sau đây được gọi chung là “Hợp Đồng”) – là văn bản quy định các điều khoản đã được thỏa thuận giữa bạn (sau đây được gọi chung là “Khách Hàng”) và chúng tôi …