Chính Sách Thanh Toán của Expert Option

 1. Chính Sách Thanh Toán

1.1. Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sự cân bằng trong Tài khoản của Khách hàng ở bất kỳ thời điểm cụ thể nào.

1.2. Công ty bắt đầu có trách nhiệm kể từ thời điểm có báo cáo đầu tiên khoản về khoản tiền gửi của Khách hàng được ghi nhận, hoặc phát sinh những sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả Giao dịch của Khách hàng và tiếp tục có trách nhiệm cho đến khi Khách hàng có yêu cầu rút toàn bộ số tiền từ Tài khoản của Khách hàng.

1.3. Khách hàng có quyền kiểm tra tài khoản bất cứ khi nào Khách hàng yêu cầu.

1.4. Các phương thức xuất hiện trên website là các phương thức chính thức và duy nhất được chấp nhận trong các tác vụ rút tiền/gửi tiền. Khách hàng đang phải đối mặt với các rủi ro khi sử dụng các phương pháp thanh toán thông thường, và trên thực tế, nhà cung cấp các phương thức thanh toán ấy không phải là đối tác của Công ty và các hoạt động đó không thuộc trách nhiệm của Công ty. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc hủy bỏ Giao dịch liên quan đến tài khoản của Khách hàng do nhà cung cấp các phương thức thanh toán gây ra. Nếu Khách hàng có bất kỳ yêu cầu bồi thường nào liên quan đến bất ỳ phương thức thanh toán nào, Khách hàng hãy liên hệ với nhà cung cấp phương thức thanh toán đó để thông báo cho nhà cung cấp về các khiếu nại đó.

1.5. Công ty không chịu trách nhiệm về hoạt động của bất kỳ bên cung cấp dịch vụ thứ ba nào mà Khách hàng tự ý sử dụng để thực hiện các nghiệp vụ gửi tiền/rút tiền từ tài khoản của mình. Trách nhiệm tài chính của Công ty đối với các khoản tiền gửi của Khách hàng chỉ bắt đầu từ thời điểm phát sinh các khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Công ty hoặc bất kỳ tài khoản nào khác liên quan đến Công ty, và xuất hiện tại phần Phương thức thanh toán của Công ty trên Website. Expert Option không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về hành động hoặc thiếu sót của bên thứ ba đang thực hiện các hoạt động ngân hàng, thanh toán hoặc bất kỳ hoạt động trung gian nào khác có liên quan đến việc hỗ trợ tài chính hoặc các tài khoản liên quan đến các khoản tiền của Khách hàng. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ hành vi gian lận nào trong quá trình giao dịch hoặc sau khi thực hiện giao dịch, Công ty có quyền hủy bỏ mọi hoạt động và ngừng cung cấp Dịch vụ liên quan đến Tài khoản của Khách hàng. Trách nhiệm của Công ty đối với các khoản tiền của Khách hàng kết thúc vào thời điểm các khoản tiền này được rút hết khỏi tài khoản ngân hàng của Công ty hoặc bất kỳ tài khoản nào khác có liên quan đến Công ty và xuất hiện trên phần Phương thức Thanh toán của Công ty trên Website.

1.6. Nếu có bất kỳ sai sót kỹ thuật xuất hiện tại thời điểm hoạt động, Công ty có quyền hủy bỏ hoạt động/Giao dịch đó và dừng tất cả hoạt động khác của Khách hàng trên Website.

 1. Khách Hàng Đăng Ký

2.1. Việc thực hiện đăng ký của Khách hàng diễn ra theo hai bước:

 • Khách hàng thực hiện Đăng ký trên website.
 • Quá trình Xác minh danh tính của Khách hàng.

Để hoàn thành bước đầu tiên trong quá trình đăng ký, Khách hàng phải:

 • Cung cấp cho Công ty thông tin nhận dạng và địa chỉ liên hệ thực tế của Khách hàng.
 • Đọc kỹ và chấp nhận Hợp đồng của Công ty, các phụ lục của Hợp Đồng và tất cả các điều khoản được đề cập trong Chính sách hợp đồng.

2.2. Công ty yêu cầu Khách hàng hoàn thành thủ tục xác minh danh tính của Khách hàng, để xác nhận tính chính xác và đầy đủ của những dữ liệu được cung cấp bởi Khách Hàng. Để thực hiện thủ tục này, Công ty có nghĩa vụ phải yêu cầu và Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp:

 • Ảnh scan hoặc ảnh kỹ thuật số của hộ chiếu nội địa/quốc tế hoặc các tài liệu chứng minh danh tính của Khách hàng một cách rõ ràng nhất. Một giấy tờ thông hành có kèm ảnh và các dữ liệu cá nhân hoặc tài liệu khác được chính phủ cấp (ví dụ thẻ căn cước có chứa ảnh và dữ liệu cá nhân).
 • Ngoài ra, Công ty có quyền yêu cầu các tài khoản thực tế của Khách hàng, hợp đồng với ngân hàng về việc mở tài khoản cá nhân, Scan thẻ ngân hàng và bất kỳ tài liệu nào khác nếu Khách hàng không cho phép xác minh các tài liệu nêu trên – chỉ cần xác định rằng Khách hàng đáp ứng đầy đủ yêu cầu về thông tin khi đăng ký trên website.

2.3. Quá trình xác minh phải được hoàn thành trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi Công ty xác nhận Khách hàng có yêu cầu đăng ký. Trong một số trường hợp, Công ty có thể tăng thời hạn của quy trình nhận dạng lên đến ba mươi (30) ngày làm việc.

 1. Quy Trình Gửi Tiền Vào Tài Khoản

3.1. Để thực hiện thao tác gửi tiền vào Tài khoản, Khách hàng phải gửi yêu cầu từ “personal cabinet” của Khách hàng Website. Để hoàn tất việc gửi tiền, Khách hàng phải chọn bất kỳ phương thức thanh toán nào từ danh sách các phương thức được chỉ định trên website, và điền tất cả các thông tin chi tiết cần thiết vào các phần quy định, và sau đó tiếp tục đến trang thanh toán.

3.2. Thời gian giải quyết yêu cầu nạp tiền phụ thuộc vào phương thức thanh toán mà Khách hàng lựa chọn và có thể dài ngắn khác nhau giữa khác phương thức thanh toán, Công ty không thể điều chỉnh thời gian xử lý. Trong trường hợp sử dụng phương thức thanh toán điện tử, thời gian hoạt động có thể thay đổi từ vài giây đến vài ngày. Trong trường hợp sử dụng chuyển khoản ngân hàng trực tiếp, thời gian hoạt động có thể lên đến bốn mươi lăm (45) ngày làm việc.

 1. Về Thuế

4.1. Công ty không phải là đại lý thuế cho Khách hàng; và không cung cấp bất kỳ thông tin nào của Khách hàng cho bất kỳ Bên thứ ba nào trừ khi đó là yêu cầu chính thức từ văn phòng chính phủ theo pháp luật hiện hành.

 1. Thanh Toán One Click

5.1. Nếu Khách hàng đã đồng ý thanh toán cho tất cả các Dịch vụ được yêu cầu qua Website, cũng như đồng ý thanh toán cho bất kỳ khoản chi phí bổ sung nào của Công ty (nếu có), bao gồm (nhưng không giới hạn) tất cả các khoản Thuế, Phí… Khách hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm thanh toán kịp thời cho các Dịch vụ trên Website theo yêu cầu. Các khoản thanh toán mà Khách hàng thực hiện theo các phương thức được tích hợp trên Website chỉ là các khoản thanh toán cho số tiền mà Công ty được nhận. Còn lại, Công ty không chịu trách nhiệm về các khoản thuế, phí bổ sung mà Khách hàng phải thanh toán.

Nếu Khách hàng đồng ý và đảm bảo rằng sau khi nhấp vào nút “Thanh Toán”, hoạt động thanh toán sẽ được xử lý và chấp nhận và Khách hàng sẽ không có quyền hủy thanh toán hoặc yêu cầu Công ty hủy thanh toán đã thực hiện. Bằng các ghi nhận về các yêu cầu của Khách hàng trên trang web, Khách hàng sẽ xác nhận và đảm bảo rằng Khách hàng sẽ không vi phạm bất kỳ điều luật nào áp dụng cho Khách hàng và Công ty.

5.2. Khách hàng đồng ý và cho phép Công ty lưu trữ và xử lý các dữ liệu cá nhân và các thông tin khác của mình, bao gồm dữ liệu về Thẻ ngân hàng của Khách hàng, và các Bên thứ ba cung cấp dịch vụ lập hóa đơn.

 1. Tổng Hợp

6.1. Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng và tất cả các chính sách được đề cập trong Hợp đồng – Khách hàng – Người sử dụng hợp pháp của ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán ảo POS (bao gồm, nhưng không giới hạn, người sử dụng các thiết bị đầu cuối, thẻ tự phục vụ, các thẻ điện tử, các ví điện tử…) – xác nhận rằng Khách hàng có quyền nhận các Dịch vụ được cung cấp trên Website. Theo đây, Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng đã đạt hoặc vượt quá tuổi thành niên (trên 18 tuổi) và đã được xác minh bởi các thẩm quyền luật pháp của Khách hàng hoặc Công ty để có thể nhận các Dịch vụ được cung cấp trên Website.

6.2. Bằng cách bắt đầu sử dụng Dịch vụ, Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo không vi phạm Pháp luật của bất kỳ Quốc gia nào mà Dịch vụ của Công ty đang được sử dụng, và xác nhận rằng Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc không được phép nào.

6.3. Bằng cách đồng ý chấp nhận Dịch vụ, Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng việc xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào của Khách hàng được thực hiện bởi Công ty, và theo luật định, Khách hàng không có quyền thu hồi bất cứ Dịch vụ đã đặt và không có bất kỳ cơ hội nào để hủy thanh toán.

Nếu Khách hàng muốn từ chối nhận một Dịch vụ để tiếp tục mua Dịch vụ khác hoặc các ứng dụng khác trên website, Khách hàng có thể thực hiện bằng cách sử dụng tài khoản cá nhân/hồ sơ cá nhân của Khách hàng trênWebsite.

6.4. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào trong việc xử lý dữ liệu liên quan đến bất kỳ hệ thống nào được Khách hàng sử dụng để thanh toán hoặc từ chối cấp phép để cho phép thanh toán. Công ty không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, giá cả, điều khoản hoặc điều kiện của bất kỳ Dịch vụ hoặc các tiện ích khác được cung cấp cho Khách hàng trên website, hoặc được sử dụng bởi Khách hàng trên website. Khi khách hàng thanh toán cho bất kỳ Dịch vụ nào, Khách hàng sẽ bị ràng buộc bởi Hợp đồng và Điều khoản, điều kiện của Website. Khách Hàng chỉ chịu trách nhiệm thanh toán cho tất cả các Dịch vụ đã được Khách hàng yêu cầu trên Webstie và các khoản chi phí/thuế/phí bổ sung được áp dụng cho khoản thanh toán này. Công ty chỉ hoạt động với tư cách là người thực hiện thanh toán theo số tiền mà Website quy định, và không chịu trách nhiệm về giá, tổng giá hoặc tổng số tiền thanh toán.

Trong trường hợp Khách hàng không đồng ý với các điều khoản và điều kiện nói trên hoặc lý do nào khác, Khách Hàng có nghĩa vụ Hủy bỏ thanh toán, và nếu cần thiết, hãy liên hệ trực tiếp với Quản trị viên/Hỗ trợ Website.

8 Comments

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *