Chính Sách Quyền Riêng Tư trên Expert Option

Chính Sách Quyền Riêng Tư trên Expert Option

1. Khi đăng ký tài khoản trên Website có địa chỉ sau: www.expertoption.com, Khách hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin xác minh nhất định, và các thông tin cần thiết khác kèm theo, nhằm mục đích ngăn chặn hành vi rửa tiền.

2. Khách hàng cam kết cung cấp thông tin một các trung thực, chính xác; sử dụng thông tin chính thống về danh tính của mình và không mạo danh người khác. Mọi thay đổi trong chi tiết nhận dạng của Khách hàng phải được thông báo ngay cho Công ty; và trong bất kỳ trường hợp nào không được muộn quá 30 ngày kể từ khi phát sinh hành động thay đổi thông tin cá nhân.

2.1. Thông tin cá nhân Khách hàng – đã hoặc sẽ được cung cấp bởi Khách hàng trong quá trình chấp nhận sử dụng Dịch vụ, khi Khách hàng đăng ký trên Website và Giao dịch của Khách hàng trên Website – có thể được Công ty sử dụng để gửi nội dung quảng cáo của Công ty tới Khách hàng.

2.2. Các thông tin Khách hàng đã được cung cấp hoặc sẽ được cung cấp bởi Khách hàng trong quá trình hoạt động trên Website, sẽ chỉ được Công ty tiết lộ theo yêu cầu của các cơ quan luật pháp chính thức – chỉ khi Công ty buộc phải tiết lộ theo luật pháp hiện hành và sẽ tiết lộ ở mức độ yêu cầu tối thiểu nhất có thể.

2.3. Thông tin dữ liệu phi cá nhân về Khách hàng có thể được Công ty sử dụng trong bất kỳ tài liệu quảng cáo nào.

Là điều kiện tiên quyết để thực hiện các hoạt động trên Website, Khách hàng có thể phải cung cấp một số tài liệu xác minh nhất định và bất kỳ tài liệu khác theo yêu cầu của Công ty. Nếu tài liệu được yêu cầu nhưng không được cung cấp, Công ty có quyền, tùy ý của mình, đóng bang Tài khoản của Khách hàng trong một khoảng thời gian bất kỳ hoặc có thể khóa tài khoản của Khách hàng một cách vĩnh viễn. Ngoài ra, Công ty có quyền từ chối mở Tài khoản Khách hàng cho bất kỳ người nào và vì hoặc không vì bất kỳ lý do gì.

3. Expert Option sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của Khách hàng hiện tại và các Khách hàng cũ; trừ khi Khách hàng chấp thuận bằng văn bản và việc tiết lộ thông tin sẽ được thực hiện bằng email; hoặc trừ khi việc tiết lộ thông tin đó là bắt buộc theo luật pháp hiện hành để xác minh danh tính của Khách hàng. Thông tin của Khách hàng sẽ chỉ được chuyển cho nhân viên xử lý Tài khoản Khách hàng của Công ty. Tất cả các thông tin này sẽ được lưu trữ bởi Công ty trên phương tiện lưu trữ điện tử và vật liệu lưu trữ đáp ứng yêu cầu pháp luật hiện hành.

4. Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng toàn bộ thông tin hoặc một phần của thông tin liên quan đến Tài khoản và Giao dịch của Khách hàng sẽ được Công ty lưu lại và có thể được Công ty sử dụng trong trường hợp nảy sinh tranh chấp giữa Khách hàng và Công ty.

5. Theo quyết định riêng của mình, Công ty có quyền – nhưng không có nghĩa vụ – xem xét và kiểm tra bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi Khách hàng vì bất kỳ mục đích nào. Điều này được tuyên bố một cách rõ ràng, bằng cách ký kết dưới đây, Khách hàng cũng đồng ý rằng Công ty không cam kết và không chịu trách nhiệm với Khách hàng với bất kỳ hoạt động đánh giá hoặc kiểm tra thông tin nào nêu trên.

6. Công ty sẽ thực hiện các biện pháp và các thủ tục để bảo vệ dữ liệu theo công nghệ tiên tiến và cập nhật các phương thức bảo mật theo thời gian nhằm mục đích bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng về Tài khoản Khách hàng và Giao dịch của Khách hàng.

7. Khi đăng ký trên Website, Khách hàng sẽ được yêu cầu lựa chọn một tên đăng nhập và mật khẩu để Khách hàng sử dụng trong mỗi lần đăng nhập vào Tài khoản của mình và cho việc thực hiện các Giao dịch cũng như nhận các Dịch vụ của Công ty. Để bảo vệ Quyền riêng tư và hoạt động của Khách hàng trên Website, Nghiêm cấm việc chia sẻ thông tin đăng ký (bao gồm – nhưng không giới hạn – tên đăng nhập người dùng và mật khẩu) của Khách hàng với người khác hoặc pháp nhân khác. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra cho Khách hàng do sử dụng thông tin đăng nhập không đúng cách (bao gồm việc sử dụng bị cấm và các hành vi đăng nhập không được bảo vệ) hoặc lưu trữ tên người dùng và mật khẩu của Khách hàng, bao gồm việc sử dụng đó do bất kỳ Bên thứ ba nào thực hiện kể cả có hay không được Khách hàng cho phép.

8. Việc sử dụng Website và bất kỳ hoạt động đăng nhập nào của Khách hàng với tên đăng nhập (địa chỉ email) và mật khẩu là trách nhiệm duy nhất hoàn toàn thuộc về Khách hàng. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc sử dụng thông tin đăng nhập, để xác nhận rằng chính Khách hàng đang hoạt động trong Tài khoản của mình.
Khách hàng có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho Dịch vụ hỗ trợ Khách hàng của Công ty nếu nghi ngờ có bất kỳ hành vi sử dụng thông tin đăng nhập Tài khoản của Khách hàng trái phép nào.

9. Công ty không lưu trữ hoặc thu thập bất kỳ dữ liệu thẻ ngân hàng nào của Khách hàng. Theo các khuyến nghị của Hội đồng Tiêu chuẩn An toàn Ngành Thanh toán Thẻ (Payments Card Industry Standard Council), thông tin thẻ ngân hàng của Khách hàng được bảo vệ bằng công nghệ mã hóa lớp vận chuyển – TLS 1.2 và lớp ứng dụng với thuật toán AES và chiều dài mã khóa là 256 bit.

10. Định nghĩa Cookie: Cookie là một tập hợp các dữ liệu thường bao gồm một mã nhận dạng duy nhất được gửi đến máy tính hoặc điện thoại di động của Khách hàng (gọi là trình duyệt thiết bị từ máy tính của website và được lưu trữ trên ổ cứng thiết bị của Khách hàng) để theo dõi việc sử dụng website.
Một Website có thể gửi Cookie của riêng mình tới trình duyệt của Khách hàng nếu trình duyệt cho phép nhận Cookie, nhưng để bảo vệ tính riêng tư của Khách hàng, trình duyệt của Khách hàng chỉ cho phép một trang web truy cập vào các cookie mà nó đã gửi đến Khách hàng. Nhiều Website đã thực hiện điều này bất cứ khi nào người dùng ghé thăm trang web của họ để theo dõi lưu lượng truy cập trực tuyến. Một Khách hàng có thể chọn cấu hình trình duyệt của họ để từ chối Cookie bằng cách sửa đổi các cài đặt trình duyệt hoặc các tùy chọn.

11. Chính sách Cookie của Expert Option: Trong quá trình Khách hàng truy cập vào Website, các trang đã được xem cùng với một mã Cookie sẽ được tải xuống ổ cứng thiết bị của Khách hàng, địa chỉ lưu trữ của Công ty được lưu vào bộ nhớ cache của các thiết bị và ứng dụng được sử dụng bởi Khách hàng. Các Cookie được lưu trữ có thể xác định đường dẫn Khách hàng đã truy cập trên website và sử dụng để lặp lại những trang nào phổ biến nhất mà Khách hàng của Công ty thường truy cập. Tuy nhiên, Công ty bảo vệ quyền riêng tư của Khách hàng bằng cách không lưu trữ tên, chi tiết cá nhân, email, … Các Cookie lưu trữ cho phép Website thân thiện và hiệu quả hơn cho Khách hàng bằng cách cho phép Công ty kiểm tra, thông tin nào được Khách hàng đánh giá cao hơn so với những thông tin còn lại.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *