Chính Sách Hoàn Trả Và Hoàn Tiền

Chính Sách Hoàn Trả Và Hoàn Tiền trên Expert Option

1.1. Để thực hiện một thanh toán Rút tiền, Khách hàng hãy truy cập trang cá nhân “personal zone” và gửi yêu cầu Rút tiền từ Tài khoản của Khách hàng trên Website. Để hoàn thành yêu cầu rút tiền, Khách hàng phải chọn một trong các phương thức rút tiền nào từ danh sách các phương thức được chỉ định trên Website và điền đầy đủ các thông tin cần thiết.

1.2. Sau khi yêu cầu Rút tiền được thực hiện, sẽ xuất hiện trạng thái “Requested” (đã yêu cầu). Sau khi yêu cầu của Khách hàng được chấp nhận, sẽ xuất hiện trạng thái “In process” (đang xử lý). Sau khi ghi nhận quá trình đang xử lý, số tiền Khách hàng yêu cầu rút sẽ được xóa khỏi số dư. Khoản tiền sẽ được chuyển sang ví tiền hệ thống thanh toán sau khi trạng thái “Processed” (đã xử lý) xuất hiện.

1.3. Các yêu cầu Rút tiền của Khách hàng được xử lý bởi Phòng tài chính của Expert Option theo thứ tự lần lượt. Thời gian hoàn thành một quy trình rút tiền có thể mất tối đa hai (2) ngày làm việc. Công ty có quyền tăng thời gian xử lý cho một quy trình than toán.

1.4. Số tiền được thực hiện từ yêu cầu Rút tiền của Khách hàng sẽ được rút về tài khoản thanh toán hệ thống đang được Khách hàng sử dụng. Trong trường hợp có vấn đề kỹ thuật xảy ra và không thể rút tiền về hệ thống thanh toán đang được sử dụng để Gửi tiền, Công ty sẽ lựa chọn phương án rút tiền theo khả năng và yêu cầu của Khách Hàng. Trong trường hợp đó chi tiết tài khoản thanh toán phải trùng khớp với các chi tiết cá nhân của Khách hàng.

1.5. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin mà Khách hàng cung cấp khi gửi yêu cầu Rút tiền.

1.6. Nếu Khách hàng sử dụng một thẻ ngân hàng đã thực hiện việc Nạp tiền trước đó để thực hiện việc Rút tiền, hai tác vụ này có thể thực hiện trên cùng một thẻ ngân hàng. Khách hàng chỉ có thể Rút tiền bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào khác trong điều kiện khoản tiền yêu cầu rút vượt quá khoản tiền đã gửi.

1.7. Nếu sau khi Khách hàng thực hiện Gửi một khoản tiền, không thực hiện bất kỳ Giao dịch nào trên Website mà đã gửi một yêu cầu rút tiền, khoản tiền gửi phải được xác minh bằng các chứng chỉ thanh toán trên cùng một hệ thống thanh toán đã được sử dụng để thực hiện khoản tiền gửi. Công ty có quyền thu phí cho yêu cầu Rút tiền của Khách hàng cũng như có thể xử lý giao dịch của Khách hàng theo hệ thống xử lý.

1.8. Nếu tài khoản của Khách hàng bị khóa do Khách hàng vi phạm Điều khoản và Điều kiện, và đã có quyết định hoàn trả các Giao dịch của Khách hàng, Công ty có quyền tính phí Hoàn tiền cũng như xử lý tất cả các giao dịch của Khách hàng theo hệ thống xử lý.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *