Chỉ Báo Dải Bollinger

Việc phân tích kỹ thuật hiện nay rất hiện đại và thuận lợi cho nhà đầu tư để dự đoán các xu hướng giá trong giao dịch. Thay vì thực hiện các tính toán và dự đoán một cách thủ công, bạn chỉ việc nghiên cứu và sử dụng các biểu đồ để tìm kiếm thông …

Chỉ Báo Trung Bình Trượt MA

Như Expert Option Việt Nam đã giới thiệu, bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để phân tích và dự báo xu hướng giá tài sản trên đồ thị. Các chỉ báo kỹ thuật là các chương trình thuật toán được thiết lập phục vụ việc phân tích biểu đồ giá, áp dụng …

Phân Tích Kỹ Thuật

Để có thể thành công trong cách giao dịch ngoại hối trên Expert Option, bạn cần phải dự báo chính xác hướng biến động của giá tài sản trên đồ thị. Để thực hiện những dự báo này, bạn có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật. Phân Tích Kỹ Thuật Là Gì? …